Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ząbki w liczbach

Geoportal Ząbki

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Ząbki

Ząbki, miasto w województwie mazowieckim, powiat wołomiński.

Powierzchnia miasta Ząbki wynosi 11 km2, zajmuje 2443 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Ząbki zamieszkuje 38 546 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 132 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Ząbki wynosi 3 511, jest 4 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Ząbki. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Ząbki prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Ząbki.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Ząbki: 112443
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Ząbkach: 4,34161
Lesistość w % w Ząbkach: 25,61058
Ludność na 1 km2 w Ząbkach: 3 5114
Liczba ludności ogółem w Ząbkach: 38 546132
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Ząbkach: 19,367
Stopa bezrobocia 2019r. w Ząbkach: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Ząbkach: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Ząbkach: 14,72-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Ząbkach: 62,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Ząbkach: 17255
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Ząbkach: 3,91121
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Ząbkach: 90,5-
Szkoły podstawowe ogółem w Ząbkach: 7444
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Ząbkach: 2214
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Ząbkach: 1 135,859
Przedszkola bez specjalnych w Ząbkach: 2365
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Ząbkach: 458,683
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Ząbkach: 73,02085
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Ząbkach: 2,7947
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Ząbkach: 1861883
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Ząbkach: 6 043-
Ceny mieszkań ogółem w Ząbkach: 5 249-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Ząbkach: 4 800-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Ząbkach: 51,92306
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Ząbkach: 85,8226
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Ząbkach: 51,9923
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Ząbkach: 85,8353
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Ząbkach: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Ząbkach: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Ząbki jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Ząbki, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Ząbki. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.