Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Ząbki  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Ząbki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Ząbki.

Mapa Geoportal Ząbki
Mapa z granicą miasta Ząbki

Dane urzędu

Urząd Miasta Ząbkiul. Wojska Polskiego 10Ząbki, 05-091

Tel: 22 5109700

Fax: 22 5109888

E-mail: um@zabki.pl

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT miasta Ząbki: 1434031

Witryna: www.zabki.pl

Władze lokalne: Burmistrz Małgorzata Zyśksekretarz@zabki.pl

Aktualności z miasta Ząbki

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Ząbek

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Ząbki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Ząbki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Ząbek, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Ząbek

Miasto Ząbki w liczbach

Powierzchnia miasta Ząbki*

11 km2

2443 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Ząbki*

38 546 mieszkańców

132 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Ząbki*

3 511 mieszkańców na km2

4 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Ząbki

Geoportal Ząbki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Ząbki

Jak powstał Geoportal miasta Ząbki?

Geoportal Ząbki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Ząbki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Ząbki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Ząbki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Ząbki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Ząbki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Ząbki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Ząbki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Ząbki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Ząbek.
Informacje na Geoportalu Ząbki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Ząbki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Ząbki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Ząbki;
 • Rejestr MPZP Ząbki;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Ząbki;
 • Mapa Topograficzna miasta Ząbki;
 • Mapa Solarna miasta Ząbki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Ząbki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Ząbki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Ząbki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Ząbki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Ząbki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Ząbkach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Ząbek zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Ząbki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Ząbki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Ząbki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Ząbek możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Ząbek. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Ząbki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Ząbki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Ząbkach.

  Geoportal miasta Ząbki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Ząbki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Ząbkach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Ząbki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Ząbkach.

  W Geoportalu Ząbki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Ząbki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Ząbkach. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Ząbki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Ząbki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Ząbki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Ząbki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Ząbki. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Ząbki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Ząbki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Ząbki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Ząbkach. W Geoportalu miasta Ząbki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Ząbkach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Ząbki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Ząbki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Ząbki dla mieszkańców

Geoportal Ząbki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Ząbki. Na mapie Ząbek sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Ząbki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Ząbki. Korzystając z map Geoportalu miasta Ząbki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Ząbki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Ząbki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Ząbki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować